Dierenkliniek Drunen
       Kliniek voor gezelschapsdieren       
           
De operatie.
Hoe gaat een operatie in het algemeen in zijn werk, wat gaat er aan vooraf, wat komt er allemaal bij kijken en wat voor nabehandeling is er nodig.
Voor een operatie gaat het dier onder narcose. Het doel hiervan is pijnstilling, het bereiken van een slaaptoestand en spierverslapping. Voorafgaand aan de verdoving voeren we een pre-anaesthetisch onderzoek uit waarbij de gezondheidstoestand van het dier gecontroleerd wordt.
Het dier krijgt een pijnstillende injectie die nog werkt als het dier weer wakker wordt. Dan krijgt het dier een verdovende injectie rechtstreeks in een bloedvat op de voorpoot.
Hierdoor valt het dier binnen een halve minuut in slaap en wordt vervolgens overgebracht naar de operatiekamer.
We brengen een plastic slang aan in de luchtpijp en hierop wordt het gasnarcoseapparaat aangesloten. Het dier wordt onder narcose gehouden met een mengsel van bijna 100% zuurstof en isofluraan. Vervolgens wordt de bewakingsmultimonitor aangesloten om het dier tijdens de narcose te controleren. Deze monitor controleert de ademhaling d.m.v. een capnograaf, de polsfrequentie en de zuurstofvoorziening in de weefsels d.m.v. een pulse-oxymeter met tongklem, de hartfunctie d.m.v. een ECG, de bloeddruk en de lichaamstemperatuur van het dier.

Als alle apparatuur is aangesloten en de narcose is stabiel wordt de te opereren plek kaal geschoren en grondig gewassen en gedesinfecteerd. Ondertussen zijn alle benodigde materialen klaargelegd zoals: instrumentarium, operatiehandschoenen en ľkleding, afdekdoekjes, hechtmateriaal en scalpel(mesje). Al deze benodigdheden zijn steriel verpakt.
De dierenarts en assistente wassen zorgvuldig hun handen, desinfecteren deze en trekken steriele handschoenen aan. Het dier wordt afgedekt met steriele doeken waarna de operatie
uitgevoerd wordt. Na het sluiten van de wond, meestal in meerdere lagen, wordt de wond afgedekt met verbandspray. Ondertussen is de toevoer van isofluraan gestopt
en ontvangt het dier zuivere zuurstof. Het dier wordt losgekoppeld van de apparatuur en gaat naar een opnamehok om bij te komen in een extra warme omgeving. Meestal kan het dier binnen een uur al weer (wankel) opstaan.
Na enkele uren kan het dier weer mee naar huis. De eerste dagen moet het dier rustig aan doen i.v.m de wondgenezing. Meestal volgt na 10 dagen een controle en verwijderen we de huidhechtingen. Het instrumentarium wordt grondig gereinigd en verpakt in speciale instrumentendozen of
sterilisatiezakjes en daarna gesteriliseerd in een autoclaaf (met stoom onder druk).
Dierenarts Rob Groenen                                                    Hogeweg 22         5151 BJ         Tel.0416-378437